საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.85ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში აპლიკაციაში
Top
600 X 90 / 320 X 120 / 1600 X 1000
5.9 სურათი სურათი სურათი სურათი
H1
206 X 500 / 320 X 120 / 1600 X 1000
6.5 სურათი სურათი სურათი სურათი
C1
234 X 120 / 320 X 240 / 1600 X 1000
3.9 სურათი სურათი სურათი სურათი
B1
600 X 90 / 320 X 240 / 1600 X 1000
4.6 სურათი სურათი სურათი სურათი
B2
600 X 120 / 320 X 240 / 1600 X 1000
2.5 სურათი სურათი სურათი სურათი
C2
234 X 240 / 320 X 240 / 1600 X 1000
2.5 სურათი სურათი სურათი
C3
234 X 120 / 320 X 240 / 1600 X 1000
1.6 სურათი სურათი სურათი
საიტის/ სტატიის
წინმსწრები (მობილურში 341 X 652)
10.8 სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

საბანერო რეკლამა განსხვავებული განთავსება სად გამოიტანოს
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე
X1 724 X 330 4
სურათი


ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება)
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay
8 წამი 2.1ლ
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 1 500 000
მობილური წინმსწრების ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 300 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07