საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია                     ზომა კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
F1 160 X 200 /206 x 700 / 341 X 652 3.9 სურათი სურათი სურათი
H1 1250 X 80 / 320 X 120 4.2 სურათი სურათი სურათი
Footer 1250 X 80 / 320 X 100 3.5 სურათი სურათი სურათი
B1 630 X 320 / 320 X 240 3 სურათი სურათი სურათი
C1 280 X 300 / 320 X 240 3.5 სურათი სურათი სურათი
A1160 X 300 / 320 X 240 2 სურათი სურათი
B2 630X90/ 320 X 240 2 სურათი სურათი სურათი
A2 160 X 300 / 320 X 240 1 სურათი სურათი
B3 630X90/ 320 X 240 2 სურათი სურათი სურათი
C3 280 X 300 / 320 X 240 1.5 სურათი სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

მობილურის წინმსწრები განთავსება სად გამოიტანოს
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე ჯგუფი
საიტის/ სტატიის
წინმსწრები (მობილურში 341 X 652)
8.7
სურათი შერეული


ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება)
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26 ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26 ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88 ლ
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 2.8 ლ
ვიდეოში ბანერი
overlay
2.1 ლ
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები

არასტანდარტული ბანერები
ბანერი ნიმუში
რიჩმედია მაგ. 1 ლინკი
რიჩმედია მაგ. 2 ლინკი
რიჩმედია მაგ. 3 ლინკი
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 1 500 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: Info@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07