საბანერო რეკლამა CPM (1 000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
H1 200 X 600 / 320 X 120 3.0 სურათი სურათი სურათი
H2 728 X 90 / 320 X 240 3.0 სურათი სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

მობილურის წინმსწრები განთავსება სად გამოიტანოს
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე ჯგუფი
საიტის/ სტატიის
წინმსწრები (მობილურში 341 X 652)
8.7 სურათი შერეული


ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება)
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 3.5 ლ

ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 250 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
Info@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07