საბანერო რეკლამა CPM (1 000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
H1200 X 600 / 320 X 240 3.5 სურათი სურათი სურათი
H2200 X 600 / 320 X 240 3.5 სურათი სურათი სურათი
Top728 X 90 / 320 X 240 3 სურათი სურათი სურათი
B1 728 X 90 / 320 X 240 2.5 სურათი
სურათი
B2 728 X 90 / 320 X 240 2
სურათი სურათი
B3 728 X 90 / 320 X 240 1.8
სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 250 000
მობილურის წინმსწრების ოპტიმალური ჩვენებების რაოდებობა თვეში 100 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: adline@adline.ge; reklama@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07