საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
H1 1250 X 119 / 320 X 120 4 სურათი სურათი სურათი
Footer 1250 X 80 / 320 X 100 4 სურათი სურათი სურათი
B1 1250 X 119 / 320 X 240 3 სურათი სურათი სურათი
B2 1250 X 119 / 320 X 240 2.5 სურათი სურათი სურათი
B3 1250 X 119 / 320 X 240 2 სურათი
სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის


ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება)
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26 ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26 ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88 ლვიდეოში ბანერი
Overlay 600X90
8 წამი 2.1 ლ
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 1 400 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
Info@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07