საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
H1 1140 X 200 / 320 x 120 3.5 სურათი სურათი სურათი
Footer 1140 X 80 / 320 x 100 3.5 სურათი სურათი სურათი
Top 728 X90 / 320 x 240 2.9 სურათი სურათი სურათი
C1 345 X 345 / 320 x 240 2.4 სურათი სურათი სურათი
B1 1140 X 200 / 320 x 240 2.4 სურათი სურათი სურათი
B2 750 X 140 / 320 x 240 1.9 სურათი სურათი სურათი
C2 345 X 345 / 320 x 240 1.9 სურათი სურათი სურათი
B3 750 X 140 / 320 x 240 1.4 სურათი სურათი სურათი
C3 345 X 345 / 320 x 240 1.4 სურათი სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

მობილურის წინმსწრები განთავსება სად გამოიტანოს
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე ჯგუფი
საიტის/ სტატიის
წინმსწრები (მობილურში 341 X 652)
7.4
სურათი ქალი


ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება)
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26 ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26 ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88 ლ
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 2.8 ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay
8 წამი 2.1 ლ
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 150 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
Info@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07