საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
Top 600 X 90 / 320 X 120 4 სურათი სურათი სურათი
Footer 1024 X 80 / 320 X 100 4 სურათი სურათი სურათი
B1 685 X 103 / 320 X 240 2.2 სურათი სურათი სურათი
B2 685 X 103 / 320 X 240 2 სურათი სურათი სურათი
C1 316 X 348 / 320 X 240 1.9 სურათი სურათი სურათი
სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის

მობილურის წინმსწრები განთავსება სად გამოიტანოს
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე ჯგუფი
საიტის/ სტატიის
წინმსწრები (მობილურში 341 X 652)
7.4
სურათი ქალი

პოზიცია სტატიკური დინამიური
მთავარი 300 x 900 7.5 15
რუბრიკები 1032 x 133 / 300 x 900 7.5 15
სად გამოჩნდება რეკლამა სურათი სურათი


ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება)
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26 ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26 ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88 ლ
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 2.8 ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay
8 წამი 2.1ლ
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 800 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: Info@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07