საბანერო რეკლამა CPM (1000 ჩვენება) - 0.60ლ ბანერი გამოჩნდება
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე შიდა გვერდზე მობილურში
Top 1080 X112 / 320 x 120 2.9 სურათი სურათი სურათი
Footer 1080 X 80 / 320 x 100 2.9 სურათი სურათი სურათი
C1 270 X 385 / 320 x 240 2.4 სურათი სურათი სურათი
B1 785 X 155 / 320 x 240 2.4 სურათი სურათი სურათი
B2 785 X 200 / 320 x 240 1.9 სურათი სურათი სურათი
C2 275 X 385 / 320 x 240 1.4 სურათი სურათი სურათი
ტექნიკური მოთხოვნები ბანერისთვის


მობილურის წინმსწრები განთავსება სად გამოიტანოს
პოზიცია კოეფიციენტი მთავარ გვერდზე ჯგუფი
საიტის/ სტატიის
წინმსწრები (მობილურში 341 X 652)
7.4
სურათი ქალი

პოზიცია ჩვენებები სტატიკური დინამიური მობილური
მთავარი 1080 x 112 / 300 x 900 50% 6.3 12.5
რუბრიკები 1080 x 112 / 300 x 900 50% 6.3 12.5
სად გამოიტანოს რეკლამა სურათი სურათი სურათი

ვიდეო რეკლამა
პოზიცია ხანგრძლივობა CPM(1000 ჩვენება)
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
6 წამი 7.26 ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
10 წამი 9.26 ლ
ვიდეოს დასაწყისში
Preroll
15 წამი 12.88 ლ
სტატიაში ვიდეო 20 წამამდე 2.8 ლ
ვიდეოში ბანერი
Overlay
8 წამი 2.1 ლ
ვიდეო რეკლამის ტექნიკური მოთხოვნები
ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში 800 000
*ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების განთავსების ხანგრძლივობაზე *ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
*პოლიტიკურ რეკლამაზე ფასდაკლება არ ვრცელდება, რეკლამის კოეფიციენტი - 2
E-mail: Info@adline.ge
Tel: 238-78-70; 237-78-07